Obsługa celna

Jako naturalne uzupełnienie naszych usług oferujemy wiedzę i doświadczenie agentów celnych z fachowym przygotowaniem i wieloletnią praktyką.

Zapewniamy pełną i profesjonalną obsługę celną w portach morskich Unii Europejskiej.

Swoim Klientom udostępniamy możliwość zabezpieczenia kwoty długu celnego zarówno w procedurze dopuszczenia do obrotu, jak i procedurze tranzytowej.

Służymy także doradztwem we wszystkich kwestiach dotyczących obsługi celnej, występujących w międzynarodowym obrocie towarowym.