Magazynowanie ładunków

Wychodząc naprzeciw indywidualnym oczekiwaniom, naszym Kontrahentom zapewniamy kompleksową obsługę magazynowo/składową dla towarów. Współpracujemy z magazynami oferującymi kompletne procesy logistyczne w tym:

 • składowanie
 • konsolidacja
 • dekonsolidacja
 • konfekcjonowanie
 • dystrybucję
 • paletyzację
 • foliowanie
 • bandowanie
 • przepakowanie
 • etykietowanie
 • segregację
 • procedury naprawcze na składzie celnym
 • przeładunki pośrednie
  kontener > magazyn > samochód
 • przeładunki bezpośrednie
  kontener > samochód

Zwracając szczególna uwagę na oczekiwania i wymagania, wszystkie nasze projekty przygotowywane są z uwzględnieniem specyfiki oraz potrzeb naszych Kontrahentów.